Ibikorwa bitangaje umubiri wawe ukora, utabizi mu gihe usinziriye.

Kuryama no gusinzira ni ibikorwa bigomba kubaho kuri buri kiremwamuntu kigifite ubuzima, gusa nubwo benshi baryama bagasinzira neza hari byinshi bibabaho igihe basinziriye ntibabimenye,nyuma y’imyitozo ngororamubiri ndetse n’ibindi bikorwa abantu baba bakoze bituma baza bakaryama nk’abapfu ku buryo ibibabaho basinziriye batajya babasha kubimenya.

Ibi ni bimwe mu bikorwa umubiri w’umuntu ukora ntabimenye, kuko aba asinziriye.

Kubika k’ubwonko: Ubwonko bwa muntu buratangaje kuko mu gihe wowe urhuka ndetse usinziriye bwo burara bukora akazi bushinzwe, mu gihe umuntu asinziriye ubwonko bwo buba burimo butondeka neza ibyo umuntu yiriwemo umunsi wose, ibi akaba ari mabyo bidufasha kwibuka ibyashize, akenshi iyo wumva utari kwibuka neza ibyahise mu gihe runaka biba byiza iyo uryamye aribyo utekereza kuko aribwo ubyibuka neza.

Gukura: Burya benshi babona bakura mu gihagararo ariko ntubamenye ngo byagenze bite? burya rero iyo umuntu aryamye asizniriye nibwo imisemburo yitwa Hormones ibasha kwihuza neza ndetse ibi bikagira aho bihurira n’urumuri ndetse n’ubushyuhe biba mu cymba uba uryamyemo, iyi misemburero rero niyo ishinzwe ibijyanye kwaguka cyangwa gukura k’umubiri w’umuntu.

Gukira Stress: Gusinzira ni umuti ku bantu baba biriranywe stress mu kazi cyangwa n’ahandi kuko iyo basinziriye ubwonko bihita buhindura ibitekerezo bugafata ayo bushatse ari hafi butyo stress umuntu aba yiriranywe ikagenda nka nyomberi aho benshi usanga bakanguka batanibuke n’ikintu na kimwe ku munsi wahise.

Kuvuga usinziriye: Buri muntu burya agira uburyo bwe bwihariye ashobora gukoresha arota , nkaho bamwe usanga bakora ibimenyetso bitandukanye bijyanye n’ibyo baba biriwemo cyangwa barose uri ako kanya, hari abandi rero barota ntacyo bumva na kimwe nta n’igikorwa na kimwe bakora ahubwo bameze nk’abanapfuye, icyindi cyiciro nicy’abantu barota bavuga nubwo abenshi barota bavuga badashobora kubyemera ariko rwose barahari barota baganira se na bagenzi babo bitewe n’ibyo biriwemo.

Gucya k’uruhu: Akenshi ngo benshi dusinziriye amasura yacu yozwa cyane n’icyocyere ndetse n’amarira bivanze no kwishimagura, bose biza bikoza uruhu neza nyamara benshi bikaba batabizi, Aho niho usanga benshi babyuka amasura yabo asa nay’abana mu gitondo.

Gutakaza Ibiro: Nubwo twavuze haruguru ko abantu benshi bakura cyane bitewe n’imisembura ninjoro, uku ninako benshi bahatakariza ibiro bitewe n’umwuka bahumeka igihe kinini, amazi batakaza n’ibindi bisohorwa n’umubiri mu gihe umuntu asinziriye atumva.

Ellyman Kwizera

Umwanditsi Wandika Amakuru Atandukanye, Arimo Imyidagaduro, Ubuzima,Udushya n'Andi Atandukanye Kandi Yizewe! Ni Ingaragu, Akaba Afite Imyaka 25 y'Amavuko!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kwirinda Coronavirus birashoboka!

Kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi no kwirinda ingendo zitari ngombwa ni bimwe mu byagufasha kwirinda kwandura #CoronaVirus. Siga metero 1 hagati yawe n'undi muntu cyane cyane urwaye inkorora cyangwa ibicurane Ibuka gukarana Intoki nibura hagati y'amasegonda 40 kugera kuri 60 igihe cyose ugize ikintu ukoraho!