Impamvu kuba inyangamugayo ari ingenzi mu buzima.

Muri iki gihe, kuba inyangamugayo bishobora gusa n’aho nta kamaro bifite. Hari abatekereza bati:
“Nintabeshya ababyeyi banjye barampana.”

“Nintakopera muri iki kizamini ndatsindwa.”

“Nintiba iki kintu bizansaba kubika amafaranga ngo nkigure.

Hari n’abashobora kuvuga bati “ubundi se ikibazo kiri he? Simbona nta muntu w’inyangamugayo ukibaho?”
Muri iki gihe, kuba inyangamugayo bishobora gusa n’aho nta kamaro bifite. Hari abatekereza bati

“Nintabeshya ababyeyi banjye barampana.”

“Nintakopera muri iki kizamini ndatsindwa.”

“Nintiba iki kintu bizansaba kubika amafaranga ngo nkigure.

Hari n’abashobora kuvuga bati “ubundi se ikibazo kiri he? Simbona nta muntu w’inyangamugayo ukibaho?”

Ibyo si byo. Abantu benshi, harimo n’abakiri bato, bumva ko kuba inyangamugayo bifite akamaro kandi ibyo bifite ishingiro. Mu yandi magambo, ibyo dukora bishobora kutugwa nabi cyangwa bikatugirira akamaro.

Reba ingaruka zageze ku bantu babeshye.

“Hari umuhungu twavuganaga maze mbeshya mama ko tutavuganye. Yari azi neza ko mubeshya. Maze kumubeshya incuro eshatu, yararakaye. Ababyeyi banjye bampaye igihano cyo kumara ibyumweru bibiri ntava mu rugo no kumara ukwezi ntakoresha telefoni cyangwa ngo ndebe televiziyo. Kuva icyo gihe sinongeye kubeshya ababyeyi banjye.”​—Anita.

Tekereza: Kuki Anita bizamusaba igihe kugira ngo mama we yongere kumugirira icyizere?
“Nabeshye ababyeyi banjye ngira ngo byarangiye. Nyuma yaho bansabye kubasubiriramo ibyo nari nababwiye. Ibyo nari nababwiye byari ikinyoma gikabije ku buryo ntanabyibukaga neza. Iyo uhise uvugisha ukuri, ikibazo nk’icyo ntikikubaho.”​—Anthony.

Tekereza: Anthony yari gukora iki kugira ngo yirinde icyo kibazo?

Impamvu kuba inyangamugayo bifite akamaro


Reba ibyiza byo kuba inyangamugayo.
“Umugore wari undi imbere yataye amafaranga. Naramuhamagaye ndayamuha. Yaranshimiye cyane, aravuga ati ‘urakoze cyane. Abantu b’inyangamugayo bakora ibintu nk’ibi ni bake.’ Narishimye cyane kuko uwo muntu yari abonye ko ndi inyangamugayo.”​—Vivian.

Tekereza: Kuki uwo mugore yatangajwe no kubona umuntu w’inyangamugayo? Kuba Vivian yarabaye inyangamugayo byamugiriye akahe kamaro?

“Mu muryango wacu dukora akazi ko gusukura amazu. Iyo dusukura nko mu biro tukabona igiceri cyaguye hasi, turagifata tukagishyira ku meza ari hafi aho. Hari umugore umwe wumvise tumurambiye bitewe n’uko yabonaga dukabije kuba inyangamugayo, maze aratubwira ati ‘igiceri nta cyo kivuze!’ Nubwo yavuze atyo, buri gihe aba adufitiye icyizere.”​—Julia.

Tekereza: Kuba Julia yarabaye inyangamugayo byamugirira akahe kamaro aramutse agiye gusaba akandi kazi maze bakamusaba icyemezo cy’umukoresha we wa nyuma?

Muri macye umuntu wese abona ko bifite akamaro kanini kuba inyangamugayo mubyo umuntu akora byose nubwo rimwe na rimwe bidukomerera bitewe n’ubu buzima bwa buri munsi tubamo. Gusa nsoza iyi nkuru nakubwira ko iteka kugira ngo ugire ubuzima bwiza burangwamo amahoro n’umunezero aruko ukwiye guhitamo igikwiye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kwirinda Coronavirus birashoboka!

Kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi no kwirinda ingendo zitari ngombwa ni bimwe mu byagufasha kwirinda kwandura #CoronaVirus. Siga metero 1 hagati yawe n'undi muntu cyane cyane urwaye inkorora cyangwa ibicurane Ibuka gukarana Intoki nibura hagati y'amasegonda 40 kugera kuri 60 igihe cyose ugize ikintu ukoraho!